انتخاب هوشمندانه،ازدواج پایدار

تازه ترین اثر موسسه فرهنگی روح الجنان

برای ازدواج موفق، علاوه بر شناخت طرف مقابل و تلاش برای انتخاب “بهترین فرد” شناخت خود “ازدواج” بعنوان یک اقدام و شناخت “خود” بعنوان طرف دیگر ازدواج نیز لازم است. این کتاب سعی دارد جوانان را در این راستا توانمند سازد مولفان کتاب از استادان دانش خانواده دانشگاه شهید بهشتی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید