دوره آموزشی-کارگاهی مدیریت ارتباط موثر با فرزند.

کلاس های آموزیشی روانشناسی کودک توسط استاد سرکار خانم دکتر خسروانی برگزار می شود

جهت کسب اطلاغات بیشتر به شماره ۲۶۵۶۵۷۴۳ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید