دوره های مجازی شناخت مولفه های سبک زندگی اسلامی

موسسه فرهنگی روح اجنان برگزار می کند:

دوره مجازی شناخت مولفه های سبک زندگی اسلامی

مدرس: آقای دکتر انصاری (استاد حوزه و دانشگاه)

زمان سه شنبه ها ساعت ۲۰

دیدگاهتان را بنویسید