کلاس قرائت قران

برگزاری نخستین جلسه قرائت، تفسیر و تدبر قرآن کریم توسط قاری بین المللی اقای دکتر حاجیان

 

دیدگاهتان را بنویسید