تفسیر معنوی قرآن کریم (جزء بیست و نهم)

سومین اثر موسسه فرهنگی قرآن و عترت روح الجنان توسط انتشارات نسیم جانان به منتشر شد.

تفسیر معنوی قرآن کریم جزء بیست و نهم ،سومین اثر موسسه فرهنگی قرآن و عترت روح الجنان توسط انتشارات نسیم جانان در خرداد ماه امسال منتشر شد .
این اثر اولین عنوان انتشارات نسیم جانان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید