سرکار خانم زهره حسینی خامنه

تحصیلات

  • دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علوم تحقیقات

 

سمت

  • مدیر گروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت صدرا
  • مدیر مسؤل نشریه فلسفه و کودک چاپ بنیاد صدرا
  • عضو مؤسس و نایب رییس هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی روح الجنان