سرکار خانم طاهره طاهری فرد

تحصیلات:

  • سطح ۳ حوزه

 

سمت:

  • مدرس حوزه
  • عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی روح الجنان

 

فعالیت آموزشی:

تدریس دروس:

  • تجوید ۱
  • تجوید ۲
  • روانخوانی
  • فصیح خوانی
  • تاریخ قرآن
  • تفسیر