جناب آقای دکتر محسن ایمانی

تحصیلات

 • دکتری فلسفه تعلیم و تربیت (گرایش تربیت اسلامی) دانشگاه تربیت مدرس.

 

سمت

 • دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس.
 • عضو هیأت مؤسس روح الجنان.

 

فعالیت آموزشی

تدریس دروس:

 • مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت.
 • اصول تعلیم و تربیت.
 • سیر آرای تربیتی در غرب.
 • تربیت اسلامی.
 • تربیت در نهج البلاغه.
 • نظریات تربیتی ائمه اطهار(ع).
 • روانشناسی بلوغ و نوجوانی.
 • اصول و فنون مشاوره.
 • راهنمایی تحصیلی.
 • اختلالات یادگیری.