دوره های موسسه فرهنگی روح الجنان در ایام ماه مبارک رمضان

دوره های موسسه فرهنگی روح الجنان در ایام ماه مبارک رمضان:
۱.دوره تدبر در قرآن کریم توسط استاد گرامی آقای چیتچیان.
۲.دوره جرعه ای از چشمه سار علوی(ع) توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر سهیلی.
۳.دوره سبک زندگی توسط اساتید مجرب تعلیم و تربیت.

دیدگاهتان را بنویسید