طرح احیای روضه های خانگی

طرح احیای روضه های خانگی:

با توجه به شرایط ویژه کرونایی در کشور و محدودیتهای برگزاری جلسات عزاداری سالار شهیدان موسسه‌ فرهنگی روح الجنان در نظر دارد در جهت اشاعه فرهنگ حسینی و گسترش هیئتهای خانگی، از آن دسته از خانواده های محترمی که نیت اقامه عزا در جمع خانوادگی خود دارند، حمایت به عمل آورد.

جهت هماهنگی با شماره های ۲۶۵۶۵۷۴۳ و ۰۹۳۶۳۴۰۱۰۴۸ تماس حاصل فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید