همایش کنشگری خانواده مسلمان در پاندمی ها

همایش کنشگری خانواده مسلمان در پاندمی

صیانت از ارزش های خانواده در فضای پاندمیک

سخنران: جناب آقای دکتر سید محمود انوشه

نوسنده ، پژوهشگر و استاد دانشگاه

زمان : دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲

مکان: حوزه علمیه کوثریه

لینک ورود به جلسه:

http://online.lmskaran.com/ch/tadabborclasses

دیدگاهتان را بنویسید